Leveringsvoorwaarden

Het plezier dat u beleeft aan nieuw meubilair of accessoires begint op het moment van aankoop. Daarom streven wij ernaar uw bestelling zo gemakkelijk en ongecompliceerd mogelijk te laten verlopen, door u juist te informeren en uw bestelling professioneel af te leveren.

Onderstaand treft u een beknopte beschrijving van onze leveringsprocedures aan. Heeft u een speciaal verzoek waarvoor de informatie op deze pagina ontbreekt, laat ons dat dan weten door te e-mailen of te bellen. Wij zullen proberen een passende oplossing te vinden.

Voor aanvullende informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 085-1110301, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.30 uur.

Algemene levervoorwaarden
Op alle overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor een geprint exemplaar kunt u contact opnemen.

Idenditeit

Van Valderen Casual Living BV
Hees 4e (Domein Oogenlust)
5521 NV Eersel
Telefoon: +31 (0)85-1110301
Mail: info@vanvalderen.nl
KvK: 16039934

Orders
Nadat u uw bestelling geplaatst heeft wordt deze door ons schriftelijk bevestigd. Wij verzoeken u eventuele wijzigingen of onjuistheden binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk door te geven.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn in euro inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De juiste prijzen zullen op de orderbevestiging vermeld staan.

Levering en levertijden
Levering geschiedt franco huis in Nederland en Belgie, met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor bestellingen onder € 1000,- brengen wij vrachtkosten in rekening zoals vermeld op de orderbevestiging. U kunt de goederen ook zelf afhalen in ons magazijn. (Graag vooraf afspraak maken hiervoor)

Voor levering buiten Nederland zullen wij u vooraf een offerte sturen voor de vracht- en evt. bijkomende kosten. De leveringstermijnen zoals aangegeven op de orderbevestiging zullen zo veel als mogelijk in acht genomen worden. Mochten deze om wat voor reden dan ook niet haalbaar zijn, dan berichten wij u tijdig over de nieuwe afleverdatum.

Retourrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn heeft u het recht uw bestelling te retourneren, tenzij het speciaal voor u gemaakte of bestelde goederen betreft. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd door ons ontvangen wordt en/of onbehandeld is. De rechtstreekse kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen na retour ontvangst aan u terugbetaald.

Betaling
De goederen dienen bij aflevering te worden betaald: contant of per pinautomaat. Voor bestellingen onder € 1000,- vindt levering plaats na ontvangst van uw betaling. Bij grotere bestellingen of voor speciaal voor u bestelde artikelen kunnen wij u om een aanbetaling van maximaal 50% vragen.

Montage
De goederen worden gemonteerd geleverd tenzij anders vermeld staat op uw orderbon.

Controle van uw bestelling
Wij verzoeken u uw bestelling bij ontvangst te controleren en ons per omgaande – maar minstens binnen 24 uur – op de hoogte te stellen, telefonisch of schriftelijk, van mogelijke beschadigingen of productiefouten. Eventueel begeleid met foto`s met datum voorzien. U kunt deze via ons contactformulier verzenden.

Uw adresgegevens
Wij zullen zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan en verzekeren u dat wij uw adresgegevens niet aan derden ter beschikking zullen stellen.

Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor producten uit het assortiment te nemen, aan te passen en prijzen te wijzigen.

Privacy policy

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Van Valderen  Casual Living B.V.
Website: http://www.vanvalderen.nl
Inschrijfnummer KvK: 16039934

2. E-mailadres

 • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Meer informatie omtrent cookies kunt u vinden in ons Cookiebeleid via de homepage.

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

 • voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van:

> Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: info@vanvalderen.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: 0851110301
 • Op het volgende adres: hees 4E, 5521 NV  Eersel

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Copyright

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Van Valderen Casual Living B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op sites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijn de voorwaarden te vragen. Prijzen en beschikbaarheid getoonde modellen onder voorbehoud.

Copyright © 2010-2018 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch